E-post

info@sivab.com

Telefon

+46 (0)36-39 66 80

Om oss

SIVAB PRESSVERKTYG

En kontakt som tar helhetsansvar.

Personalen är vår viktigaste tillgång! I vårt team känns inga utmaningar för stora. Vi har flera hundra års samlad erfarenhet av verktygstillverkning och vår kompetens spänner över hela fältet, från försäljning och konstruktion till tillverkning och mätning.

Tillsammans fyller vi Sivabs varumärke med yrkesstolthet, ansvarskänsla och medvetenhet om betydelsen av kvalitet i varje beslut och i varje detalj.

Sivab har sedan starten 1996 levererat till kunder som ställer extremt höga krav på kvalitet, funktion och underhåll.

Vår affärsidé är att vara en ledande leverantör av avancerade komplett-verktyg för plåtpressning till användare med krav på kostnadseffektiva processer i sin produktion.

Kvalitet & miljö

Sedan 2004 och 2008 är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001 när det gäller försäljning, konstruktion, tillverkning och service av verktyg och produktionsutrustning.

Att kunna uppvisa dessa certifikat är grundläggande krav från flertalet av våra kunder.

Etisk kvalitetsmärkning

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för rekommenderat företag

Vår arbetsmetod

The Sivab Way

Vår högsta internstandard i produkter, materialval och arbetssätt ingår alltid när du anlitar oss. ’The Sivab Way’ är en arbetsmetod som börjar med en tydligt specificerad offert som baseras på genomförda datorsimuleringar. Med den följer också vår samlade erfarenhet och vårt sätt att tänka och lösa komplexa uppgifter.

Det är både tryggt och bekvämt att låta oss ta ett övergripande ansvar i projekten. Vi vet att våra kunder hellre söker en partner än en leverantör. Vårt ödmjuka arbetssätt lotsar tryggt projektet vidare från ritbordet in i produktionen. Vi gör det vi lovar och har alltid kundens bästa i fokus.

Vår mix av arbetsmetoder och komponenter genererar en attraktiv prisbild. Hos oss är det kundunika och specialanpassade standard. Kundunikt behöver däremot inte innebära special i varje detalj. Det handlar snarare om vårt sätt att sammanfoga standardkomponenter till en unik helhet.

Vår högsta internstandard i produkter, materialval och arbetssätt ingår alltid när du anlitar oss. ’The Sivab Way’ är en arbetsmetod som börjar med en tydligt specificerad offert som baseras på genomförda datorsimuleringar. Med den följer också vår samlade erfarenhet och vårt sätt att tänka och lösa komplexa uppgifter.

Det är både tryggt och bekvämt att låta oss ta ett övergripande ansvar i projekten. Vi vet att våra kunder hellre söker en partner än en leverantör. Vårt ödmjuka arbetssätt lotsar tryggt projektet vidare från ritbordet in i produktionen. Vi gör det vi lovar och har alltid kundens bästa i fokus.

Vår mix av arbetsmetoder och komponenter genererar en attraktiv prisbild. Hos oss är det kundunika och specialanpassade standard. Kundunikt behöver däremot inte innebära special i varje detalj. Det handlar snarare om vårt sätt att sammanfoga standardkomponenter till en unik helhet.

Våra värderingar

Med vår värdegrund och etiska synsätt på affären i botten utvecklar vi ständigt vår organisation och medarbetare.

Därmed vågar vi garantera hög leveranskapacitet med bibehållen precision och noggrannhet.

Ansvar

Att välja oss som leverantör av pressverktyg är ett tryggt val. Vi tar ansvar och håller vad vi lovar. Vi har utformat ett väl fungerande arbetssätt, med tydliga avtal och specifikationer. Du får löpande information om hur arbetet fortgår.

Kunskap

Tack vare vår gedigna erfarenhet anser vi oss ha svårslagen kunskap om verktygstillverkning. Vi är väl medvetna om att branschen rör sig snabbt framåt. Därför lägger vi stor vikt vid att hålla oss uppdaterade med de senaste kunskaperna och maskinerna.

Vilja

Vi har både kraften och viljan att lyckas. Det vill vi ska märkas i både ord och i praktisk handling, från första mötet till den slutliga leveransen. Vi lämnar inte några detaljer åt slumpen.

Lojalitet

Vi värderar långsiktiga relationer och agerar lojalt mot våra leverantörer, kunder och medarbetare. Vi förväntar oss också att bli behandlade på samma sätt. Det är så vi skapar ett vinnande team.