E-post

info@sivab.com

Telefon

+46 (0)36-39 66 80

Referenser

Vi har alltid flera spännande projekt i produktion. år 2016 invigde vi våra nya lokaler i Forserum, söder om Jönköping, där vi har resurserna att möta högt ställda krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Sivabs kompletta erbjudande innebär att vi är delaktiga i allt från idé till konstruktion och produktion och vidare till inprovat pressverktyg i avsedd maskin. Det har möjliggjort prestigefulla leveranser till marknadens mest krävande kunder. Våra verktyg används idag i pressar som förser flera av marknadens branschledande storföretag med avancerade produkter, exempelvis inom fordons-, möbel och vitvarubranschen. Toleranserna är extremt små och driftsäkerheten avgörande. Bli därför inte överraskad när du ser våra lilafärgade verktyg i arbete.