Tillverkningsprocessen reduceras

Avancerade datorsimuleringar utförs som standard redan i offertstadiet.

 

Redan i offertstadiet kopplas våra erfarna konstruktörer in för att simulera det tänkta verktygets funktion och utformning i datorn. Resultaten ger tidigt svar på om verktyget kan tillverkas på ett kundnyttigt sätt och till en rimlig prisbild. Redan i den här fasen kan vi se vilka metoder som bör användas och vad det innebär tidsmässigt att producera verktyget.

 

Att genomföra detta steg är standard hos oss och en del av ”The Sivab Way”. Det ger högre kvalitet och kortare ledtider tack vare att antalet efterföljande steg i tillverkningsprocessen kan reduceras.

Tveka inte, kontakta oss idag

tillsammans kan vi göra underverk

Våra tjänster