Kontaktinformation

Personalen är vår viktigaste tillgång! I det här teamet känns inga utmaningar för stora. Vi har flera hundra års samlad erfarenhet av verktygstillverkning och vår kompetens spänner över hela fältet, från försäljning och konstruktion till tillverkning och mätning.

Tillsammans fyller vi Sivabs varumärke med yrkesstolthet, ansvarskänsla och medvetenhet om betydelsen av kvalitet i varje beslut och i varje detalj.

Besöksadress Stenserydsvägen 4, S-571 78  Forserum
Telefon: +46 (0)36-39 66 80

 

Kontakta oss direkt!

Tommy Simonsson
Tommy Simonsson
VD/Marknad

+46 (0)36-39 66 81

tommy.simonsson@sivab.com

Samuel Petersson
Samuel Petersson
Marknad/Projekt

+46 (0)36-39 66 86

samuel.petersson@sivab.com

Sven Wadsten
Sven Wadsten
Teamledare Montering / Transporter

+46 (0)739 52 29 86

sven.wadsten@sivab.com

Joakim Johansson
Joakim Johansson
Teamledare NC-gruppen

+46 (0)704-97 60 44

joakim.johansson@sivab.com

Martin Simonsson
Martin Simonsson
Inköp / Trådgnist

+46 (0)73- 801 73 75

martin.simonsson@sivab.com

Kontakta oss