Högt förtroende

Med våra verktyg följer alltid detaljerade mätresultat, utförda i vår mätstudio.

 

Provkörning och mätning med egen utrustning och personal är mervärden som alltid ingår när man köper verktyg av oss. Vi har avancerad utrustning som klarar små toleranser och avancerade geometrier. Vår mätstudio klarar ett brett spann av detaljer, från det minsta upp till 1500 x 900 mm. Mätprotokollen som levereras är utformade på ett pedagogiskt sätt. En ytterligare fördel är att våra mätningar direkt kan kopplas ihop med den färdiga produkten och den ursprungliga CAD-ritningen.


Detta sammantaget gör att våra kunder har mycket högt förtroende för våra mätningar. I många fall görs inga ytterligare mätningar utöver de vi levererar.

 

STÖRRE, SNABBARE, BÄTTRE…

– det är några fördelar med vår nya fabrik

Våra tjänster