Verktygsföretag i världsklass

En avancerad konstruktion ska upplevas som enkel av användaren.

 

Vi har en tydlig vision som handlar om att skapa ett verktygsföretag i världsklass inom komplexa följdverktyg, med högt teknikinnehåll och enkelt underhåll.

 

Med detta menar vi att användaren skall kunna fokusera på sin produktion och inte riskera att drabbas av produktionsbortfall orsakade av brister i verktygsfunktionen.


När det är dags för underhåll av verktyget skall det vara enkelt att utföra och utan risk för felmontage.

När ni har ett uppdrag som passar med vår vision, har ni kommit rätt.


Det är då vi på Sivab tar chansen att visa våra starkaste sidor.

 

KONTAKTA OSS IDAG

VI KAN GÖRA UNDERVERK TILLSAMMANS

Våra tjänster