Vi har alltid flera spännande projekt i produktion. I våra nybyggda produktionslokaler i Forserum, söder om Jönköping, har vi resurserna att möta högt ställda krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

 

Sivabs kompletta erbjudande innebär att vi är delaktiga i allt från idé till konstruktion och produktion och vidare till inprovat pressverktyg i avsedd maskin. Det har möjliggjort prestigefulla leveranser till marknadens mest krävande kunder. Våra verktyg används idag i pressar som förser flera av marknadens branschledande storföretag med avancerade produkter, exempelvis inom fordons-, möbel och vitvarubranschen. Toleranserna är extremt små och driftsäkerheten avgörande. Bli därför inte överraskad när du ser våra lilafärgade verktyg i arbete.