STÖRRE, SNABBARE OCH BÄTTRE!

– vi förfogar över en toppmodern maskinpark

 
Sivab levererar uteslutande till kunder som ställer extremt höga krav på kvalitet, funktion och underhåll. För att möta den stigande efterfrågan på högkvalitativa pressverktyg byggde vi en ny, toppmodern, produktionsanläggning. Det är en tydlig markering på att vi tror på framtiden och på fortsatt tillväxt tillsammans med både nya och befintliga kunder.

 

Lokalerna har vi fyllt med branschens skarpaste hjärnor som förfogar över en toppmodern maskinpark. Därmed vågar vi garantera ökad leveranskapacitet med bibehållen precision och noggrannhet. Vi har dessutom egna hydraulpressar med hög presskraft för provkörning av verktyg, samt en komplett mätstudio för att kunna leverera kompletta mätprotokoll före leverans.


Detta, tillsammans med en rejäl portion småländsk envishet och uppfinningsrikedom, gör oss till den uppskattade och framgångsrika aktör vi är idag.

Kvalitet & miljö

Sedan 2004 och 2008 är vi certifierade enligt ISO 9001 och 14001 när det gäller försäljning, konstruktion, tillverkning och service av verktyg och produktionsutrustning.

 

Att kunna uppvisa dessa certifikat är grundläggande krav från flertalet av våra kunder.

 

Etisk kvalitetsmärkning

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt.
Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

The Sivab Way

Vår högsta internstandard i produkter, materialval och arbetssätt ingår alltid när du anlitar oss. ’The Sivab Way’ är en arbetsmetod som börjar med en tydligt specificerad offert som baseras på genomförda datorsimuleringar. Med den följer också vår samlade erfarenhet och vårt sätt att tänka och lösa komplexa uppgifter.

 

Det är både tryggt och bekvämt att låta oss ta ett övergripande ansvar i projekten. Vi vet att våra kunder hellre söker en partner än en leverantör. Vårt ödmjuka arbetssätt lotsar tryggt projektet vidare från ritbordet in i produktionen. Vi gör det vi lovar och har alltid kundens bästa i fokus.

 

Vår mix av arbetsmetoder och komponenter genererar en attraktiv prisbild. Hos oss är det kundunika och specialanpassade standard. Kundunikt behöver däremot inte innebära special i varje detalj. Det handlar snarare om vårt sätt att sammanfoga standardkomponenter till en unik helhet.

Våra värderingar

Sivab har en oslagbar kunskap om tillverkning av verktyg som har formats under decennier. Vår växande skara av medarbetare har tillsammans identifierat fyra värdeord som vi gemensamt ställer oss bakom i vår dagliga verksamhet.

Ansvar

Att välja oss som leverantör av pressverktyg är ett tryggt val. Vi tar ansvar och håller vad vi lovar. Vi har utformat ett väl fungerande arbetssätt, med tydliga avtal och specifikationer. Du får löpande information om hur arbetet fortgår.

Kunskap

Tack vare vår gedigna erfarenhet anser vi oss ha svårslagen kunskap om verktygstillverkning. Vi är väl medvetna om att branschen rör sig snabbt framåt. Därför lägger vi stor vikt vid att hålla oss uppdaterade med de senaste kunskaperna och maskinerna.

Vilja

Vi har både kraften och viljan att lyckas. Det vill vi ska märkas i både ord och i praktisk handling, från första mötet till den slutliga leveransen. Vi lämnar inte några detaljer åt slumpen.

Lojalitet

Vi värderar långsiktiga relationer och agerar lojalt mot våra leverantörer, kunder och medarbetare. Vi förväntar oss också att bli behandlade på samma sätt. Det är så vi skapar ett vinnande team.