Kontaktinformation

Personalen är vår viktigaste tillgång! I det här teamet känns inga utmaningar för stora. Vi har flera hundra års samlad erfarenhet av verktygstillverkning och vår kompetens spänner över hela fältet, från försäljning och konstruktion till tillverkning och mätning.


Tillsammans fyller vi Sivabs varumärke med yrkesstolthet, ansvarskänsla och medvetenhet om betydelsen av kvalitet i varje beslut och i varje detalj.

Besöksadress
Stenserydsvägen 4, S-571 78  Forserum
Postadress
Box 56, S-571 03  Forserum
Telefon: +46 (0)36-39 66 80

Kontakta oss direkt!

Tommy Simonsson
Tommy Simonsson
VD/Marknad

+46 (0)36-39 66 81

tommy.simonsson@sivab.com

Samuel Petersson
Samuel Petersson
Marknad/Projekt

+46 (0)36-39 66 86

samuel.petersson@sivab.com

Kent Emilsson
Kent Emilsson
Produktionschef

+46 (0)36-39 66 89

kent.emilsson@sivab.com

Åke Wigg
Åke Wigg
Konstruktion

+46 (0)36-39 66 82

ake.wigg@sivab.com

Joakim Broman
Joakim Broman
Konstruktion/Projektledning

+46 (0)36 33 34 632

joakim.broman@sivab.com

Kontakta oss